ÖSTERMÄLARSTRAND

Vid Östermälarstrand har JM byggt ett så kallat passivhus, det är byggt och konstruerat så att behovet av köpt energi för uppvärmning minimeras. Huset blir så välisolerat och tätt att det i princip värms upp av kroppsvärme, elektriska apparater och belysning.

Fakta

  • Objekt: Östermälarstrand, Stockholm
  • Produkt: Serporoc
  • Byggherre: JM AB
  • År: 2009-2013