GDPR – General Data Protection Regulation

Personuppgiftspolicy
Upprättad 2018-05-23

Mälardalens Mur & Puts AB har vidtagit nödvändiga åtgärder för att leva upp till den nya Dataskyddsförordningen som börjar gälla den 2018-05-25. Nedan finns en länk till vår information om hur personuppgifter sparas, varför de sparas och hur länge de sparas samt kundens/den registrerades rättigheter att återkalla samtycke av hantering av dennes personuppgifter.

Länk: Personuppgiftspolicy – MMP